Wednesday , December 1 2021

УЦУОШАлбадын ТӨВИЙН-2 бүсийн сургалт, спортын арга хэмжээ болж өнгөрлөө.

УЦУОШАлбадын ТӨВИЙН-2 бүсийн сургалт, спортын арга хэмжээ 2016.03.04-06 хооронд амжилттай болж өнгөрлөө. Сургалтанд Төв аймгийн УЦУОШАлба, Өвөрхангай аймгийн УЦУОШАлба, Архангай аймгийн УЦУОШАлба, ЦУОШГазрын санхүү хэлтсийн дарга Эрхэмбаяр, ЦУОШГазрын дэд дарга Баттулга, ЦУОШГазрын ЦУхэлтсийн мэргэжилтэн Галтбаатар, УЦУОШСМХ-ийн ХАА секторийн эрхлэгч Эрдэнэцэцэг гэсэн бүрэлдхүүнтэй ТӨВИЙН-2 бүсийн сургалтанDSCN8572 DSCN8630 DSCN8632 DSCN8648 DSCN8656 DSCN8741 DSCN8799 DSCN8821 DSCN8831 DSCN8881 DSCN9093 DSCN9099 DSCN9117 DSCN9131 DSCN9138 DSCN9145 DSCN9184 DSCN9233 DSCN9237 DSCN9304 DSCN9309 DSCN9339 DSCN9372 DSCN9399 DSCN9403д оролцлоо.

Тухай admin

Leave a Reply