Tuesday , November 30 2021

Бүтэц зохион байгуулалт

зураг 2

БҮТЭЦ ОРОН ТОО

Ус Цаг Уур Орчны Шинжилгээний Алба нь Захиргаа аж ахуйн хэсэг, Цаг уурын хэлтэс, Ус орчны шинжилгээний хэлтсийн цаг уурын 9 өртөө, хөдөө аж ахуйн цаг уурын 10 харуул, ус судлалын 11 харуул, 2 хэлтэс, Байгаль орчны шинжилгээний лаборатори, цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх Баян бороо-1, Баянбороо-2 экспедиц, 5 газрын генератор,   92 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явууллаа.

Leave a Reply